effect_image

Mustafa YILMAZ

Mustafa YILMAZ

Mustafa YILMAZ

Hoca Efendi

BİSMİLLAHİRRAHMÂNİRRAHİM

 

        Dirâyetli ve dürüst bir âile olarak tanınmış ve hürmet görmüş bir âileden doğma

İbrahim YILMAZ gibi herkesce  sert mizaçlı tanınmış , kimsenin hakkına tecâvüz etmeyen , hakkı gözeten , aşırı otoriter bir babadan doğma

 

        

         Sünbül Efendi Erkek Kur’an Kursu Kurucusu , Öğretmeni ve Yöneticisi MUSTAFA YILMAZ :

 

         KARABÜK   İlinin  Eflâni  İlçesine bağlı  Bostancılar köyünde  03 / 06 / 1941 tarihinde dünyaya geldi . Anne  Adı : Hamide , Baba Adı İbrahim.

 

         Beş-Altı  yaşlarında  Sâliha  mütedeyyin ve hoca hanım olan annesinde  Elif-bâ  cüzüne başladı. Annesinin gayreti ile  ve  annesinin ihlâsla çalıştırmalarıyla Kur’an-ı Kerime  geçti. İnançlı bir anneden , inançsız bir evlâdın doğması mümkün olmadığına göre , annesi,  dînî terbiyenin daha güzel alınması ve dini konularda daha da ileriye gitmesi için   başka bir  hoca efendiden ders alması konusunda Hocamızı  ikna ederek  köyüne   uzak  mesafede, memleketin    tanınmış, medrese tahsîli yapmış Molla İbrahim TOPRAK  ismiyle nam salmış ma’rûf  ehli  tarîk olan  hoca efendiye götürerek teslim etti. Değerli hoca efendide Kur’an’ı Kerim’in pişirilmesi  ve dini  bilgilerin alınması  ve az da olsa  Osmanlıca’nın ve Arapça’nın öğretilmesiyle, Kur’an’ı Kerim’in  bazı sûrelerini de  ezberleterek  bir hayli mesafe kat etti.

 </>         1956  tarihinde  İstanbul’dan  ilçeye  , Ramazân-ı Şerif mukâbelesi okumak  üzere  bir hafız efendi  geldi. Gelen hoca efendinin   İstanbul  Nûri Osmaniye Camii  İmam ve Hatîbi , dünyaca tanınmış Kurra , Hacı , Hafız Hasan AKKUŞ  Hoca Efendinin  talebesi olduğunu öğrenince  Artık köydeki  eğitiminin  bitmiş olduğunu  anladı. Annesinin de teşviki ve İstanbul da bulunan dayısının  desteğiyle  Nûri Osmâniye  Baş İmam Hatibi  çok Muhterem  ve çok Değerli  Hasan AKKUŞ  Hoca Efendi’ye  götürüldü.

         Evvelâ sesini kontrol etti sonra  Kur’an’ı Kerimin pişkin olup olmadığına baktı.  Hafızlığa başlayıp  başlamama durumunu inceledi ,Hasan AKKUŞ Hoca Efendi tarafından  hıfza  başlayabilir  raporu verildi . Yüce Rabbimizin  izni ile hıfza başladı. AKKUŞ Hoca Efendi Müsait olmadığı zamanlarda  da ezberlerini   Enver CEYLAN  Hoca Efendi dinlettiridi.

         Hıfzını ikmâl ettikten sonra  Tecvit , Tâlim ( Tashîh-i  Hurûf )  olmak üzere  Sübhâneke’ den başladı ve Kur’an-ı Kerime geçtiğinde   1 ay’ın  2 ay’ın olmak üzere Tâlim , Edâ , Sedâ , Usûl  üzere  Sûre-i  Fâtiha ‘dan  Nâs sûresine kadar  bu vech   ile ezberden  tashîh-i  hurûf  üzerine Kur’an-ı Kerimi  ikmâl etti.

         1956’da başladığı  ve  1961’de  PEKİYİ  derece ile  İCÂZET  NAME almaya  hak  kazanarak Tecvit ve Tashîh-i Hurûf  ile pekiyi diploması aldı. O devirlerde diplomalar 4 hâne idi

 

         a ) Hafızlık  b ) Din Bilgisi  c ) Tecvit  d )  Tashîh-i Hurûf  okumadan İcâzet nâme  , ( Diploma ) verilmezdi.

         Vatani görevini yerine getirmek için 1961 tarihinde Jandarma olarak  HOZAT ’a  gitti.

   1964  tarihinde terhis oldu.  Askerlik dönüşümde Bakırköy İlköğretim Okulu’nu dışarıdan verdi.

 

      Diyanet İşleri Başkanlığı’nın   06 /  04  / 1966  tarih ve 466 sayılı emriyle  Fatih Müftülüğü’ne  bağlı Arâkiyeci Ahmet Çelebi Camii müezzini kayyûm   olarak atanarak  ilk vazifesine  başladı   Diyanet İşleri Başkanlığı’nın  12 / 09 / 1967  tarih ve 5574  sayılı emri ile de  şu anki  görev yeri   Sümbül Efendi Erkek Kur’an  Kursu öğreticiliğine atandı. 1967 tarihinden  okul  dışından  Mahmut Paşa Ortaokul diploması aldı. 1967 tarihinde Vefa  Lisesi  gece bölümüne kayıt oldu.

         Metrûk vaziyette teslim aldığı Sümbül Efendi Erkek Kur’an Kursu’nun  bir taraftan tamire , bir taraftan eğitim- öğretimine devam ederken  Fatih Müftülüğüne bağlı Manisalı Mehmet Paşa Camii İmam ve Hatibi rahmetli  Mehmet AÇIKGÖZ Hoca Efendi den  Sarf ve Nahiy  okudu.  Bir müddet sonra  meşhur Celâl BÖRHAN  Hoca Efendiden de  bu derslere devam etti. Diyanet İşleri Başkanlığı’na  1969  senesinde  herkesçe hürmet gören Kurra Hacı Hafız  İsmail BAYIR  Hoca Efendi’nin  başkanlığında ihtisas kursunda  AŞERE  okuyarak  PEKİYİ   dereceyle  İCÂZET NAME    aldı.

      Kur’an Kursumuz’un  eğitim-öğretimini aksatmadan Haseki Eğitim Merkezi  Eğitim – Öğretim üyesi Hacı Hafız  Durak PUSMAZ Hoca Efendi,den de   Hadis  ve Tefsir dersleri  aldı.

 

 İlk öğrencimizden bu zamana  kadar  ki yetiştirdiği tüm Öğrencilerine  hocalarıdan aldığı tâlim ve terbiye usûlünü öğretti.

 

1991 senesinde aynı usül ile uygulamalı Tecvitli  Kur’an  Elifbası  Cüzü hazırladı  ve  ayrıca  2005  tarihinde Kur’an Öğrenmek isteyen bütün öğrenci ve halkımızın istifadesine sunulmak üzere kendi yazmış olduğu Elif bâ Cüzünün uygulamalı görsel ve sesli olarak ta CD sini hazırladı.

 

        Yaz kursları öğrencilerine  ve halkımıza yüce dinimizin bilgilerini  daha kısa kısa  zamanda ve öz bilgi vermek amacı ile  Sorulu - Cevaplı  Müslüman Çocuğun Din Bilgisi  ve Namaz Hocası kitabını da hazırladı.  Şu anda bu iki eserimiz de dünyanın her yerinde  okutulmaktadır. Halkımız tarafından da çok beğenilmektedir.  Elifbayla başladığı  ve bu güne kadar her hususta  dünya ve  âhiret  yolcuğunu öğreten  hocalarımıza ve yardım  edenlere  müteşekkiriz . Yüce Rabbim hepsinden razı olsun.   

 

 

Binlerce Bizleri ,  Dinimize Vatanımıza ve  Milletimize faydalı birer fert olarak yetiştirdiğiniz , Yıkılmaya yüz tutmuş metruk bir medreseyi asliyetine kavuşturarak Kur’an yuvası haline getirdiğiniz için TEŞEKKÜR ediyoruz.

 

Yüce  ALLAH ( c.c. ) sizden Razı ve hoşnut olsun olsun. Rasülünün Şefaatine e zatınızı ve cümlemizi nail eylesin. 

effect_image
Sümbül Efendi Erkek Kuran Kursunun tüm İaşe, İbate ve Öğrenci ihtiyaçları

sümbülefendi eğitim vakfı tarafından karşılanmaktadır.

Adres : Sümbül Efendi Mahallesi Kocamustafapaşa Medrese Sk. No:1/1 Fatih / İST

Telefon : 0212 585 50 75 | Faks: 0212 586 78 12